O Kancelarii

Kancelarię prowadzi radca prawny Kamil Wajda.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 2014r. złożył egzamin radcowski i został wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach pod numerem Kt-3402. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w katowickich kancelariach radcowskich oraz w działach prawnych spółek z branży farmaceutycznej i nieruchomości, a także w administracji samorządowej.

 

Kancelaria Radcy Prawnego Kamila Wajdy świadczy kompleksowe usługi prawne dla przedsiębiorców i klientów indywidualnych.

 

Przedsiębiorcom oferujemy obsługę prawną na każdym etapie ich działalności gospodarczej. Doradzamy w wyborze optymalnej formy prawnej prowadzenia biznesu oraz dokonujemy rejestracji podmiotu gospodarczego. Rozwiązujemy problemy prawne pojawiające się w toku działalności przedsiębiorstwa, zwłaszcza poprzez udzielanie porad i opinii prawnych, przygotowywanie oraz opiniowanie umów, windykację należności, a także reprezentowanie przed sądami i organami administracji publicznej.

 

Klientom indywidualnym (osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej) oferujemy usługi będące odpowiedzią na problemy pojawiające się w życiu codziennym związane na przykład z nabyciem spadku, sporem z pracodawcą, niekorzystną decyzją ZUS, odszkodowaniem za wypadek komunikacyjny czy nadmiernym zadłużeniem. Świadczona przez nas pomoc prawna na rzecz klientów indywidualnych polega przede wszystkim na udzielaniu porad i opinii prawnych, prowadzeniu korespondencji przedsądowej, a także reprezentowaniu przez sądami i organami administracji publicznej.

 

Sposób świadczenia naszych usług dostosowujemy do indywidualnych potrzeb Klienta. Pomoc prawna może być świadczona standardowo w siedzibie Kancelarii, jak również w siedzibie Klienta, siedzibie kontrahenta Klienta (np. w przypadku prowadzenia negocjacji) czy innym uzgodnionym miejscu.

 

Naszymi priorytetami są jakość świadczonych usług i zaufanie Klientów. Każdą sprawę traktujemy w sposób zindywidualizowany dobierając najbardziej optymalne środki działania, a Klient jest na bieżąco informowany o postępach w jego sprawie. Ponadto w relacjach z Klientami stawiamy na dyskrecję oraz transparentność rozliczeń, którą zapewnia jasne ustalenie zasad wynagrodzenia z Klientem przed podjęciem czynności w jego sprawie.

 

Zapraszamy do współpracy.