Odszkodowania

 • odszkodowania za wypadki drogowe (OC i AC),
 • zadośćuczynienia za uszkodzenie ciała i rozstrój zdrowia,
 • zadośćuczynienia od biura podróży za zmarnowany urlop,
 • wypadki przy pracy,
 • błędy medyczne.

Prawo pracy

 • odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę i zwolnienia dyscyplinarnego,
 • dochodzenie od pracodawców wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy,
 • spory sądowe z pracodawcami,
 • opiniowanie umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, umów szkoleniowych.

Prawo cywilne i spadkowe

 • sporządzanie i opiniowanie umów,
 • dochodzenie roszczeń wynikających z umów sprzedaży, najmu, zlecenia, o dzieło,
 • ochrona dóbr osobistych,
 • reprezentacja w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku,
 • dochodzenie roszczeń o zachowek,
 • doradztwo przy sporządzaniu testamentu i innych czynnościach z zakresu prawa spadkowego.

Ubezpieczenia społeczne

 • reprezentowanie ubezpieczonych w sporach z ZUS,
 • odwołania od decyzji ZUS w sprawach rentowych i emerytalnych,
 • odwołania od decyzji ZUS w sprawach zasiłków z ubezpieczenia społecznego,
 • sprzeciwy od decyzji lekarzy orzeczników ZUS.

Obrona przed egzekucją komorniczą i upadłość konsumencka

 • pomoc prawna związana z oddłużeniem,
 • obrona przed egzekucjami komorniczymi,
 • przygotowanie wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej,
 • reprezentowanie dłużnika na każdym etapie postępowania upadłościowego.

Prawo nieruchomości i budowlane

 • regulowanie stanów prawnych nieruchomości,
 • podział nieruchomości, rozgraniczenie nieruchomości,
 • zasiedzenie, zniesienie współwłasności,
 • ustanowienie służebności, w tym służebności drogi koniecznej,
 • reprezentacja w postępowaniach administracyjnych dotyczących zabudowy nieruchomości.