Prawo gospodarcze

 • bieżąca obsługa prawna przedsiębiorców,
 • windykacja należności,
 • reprezentowanie przedsiębiorców w sporach sądowych,
 • udział w negocjacjach z kontrahentami,
 • sporządzanie i opiniowanie umów.

Prawo pracy

 • reprezentowanie pracodawców w sporach sądowych z pracownikami,
 • sporządzanie umów i regulaminów z zakresu prawa pracy,
 • reprezentacja pracodawców przed ZUS,
 • doradztwo prawne w zakresie prawa pracy dla pracodawców.

Prawo handlowe

 • rejestrowanie spółek prawa handlowego,
 • sporządzanie i opiniowanie umów spółek,
 • opracowywanie projektów uchwał walnych zgromadzeń,
 • opracowywanie regulaminów pracy zarządów i rad nadzorczych,
 • podział, łączenie i likwidacja spółek,
 • obsługa prawna spółek prawa handlowego.

Prawo przewozowe

 • sporządzenie umów związanych z procesem transportowym,
 • reprezentacja w sporach związanych wykonywaniem umów przewozu i spedycji,
 • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu szkód transportowych,
 • doradztwo w zakresie ubezpieczeń transportowych.

Prawo nieruchomości i budowlane

 • regulowanie stanów prawnych nieruchomości,
 • podział nieruchomości, rozgraniczenie nieruchomości, zniesienie współwłasności,
 • sporządzanie umów związanych z procesem budowlanym,
 • reprezentacja w postępowaniach administracyjnych dotyczących zabudowy nieruchomości.

Odszkodowania i ubezpieczenia

 • odszkodowania od sprawców wszelkich szkód w mieniu i ich ubezpieczycieli,
 • odszkodowania od ubezpieczycieli za wypadki drogowe (OC i AC),
 • szkody górnicze,
 • doradztwo w zakresie ubezpieczeń majątkowych związanych z działalnością gospodarczą.